Kuulutus / Объявление

Seoses koroonaviiruse levikuga (EV Valitsuse otsusest lähtuvalt) on õppetöö Ahtme Kooli ruumides peatatud.
Õppetegevus on korraldatud distantsõppena.
Õppematerjalid antakse õpilastele paberkandjal või elektrooniliste sidevahendite kaudu õpetaja poolt määratud korras.
Vajalikku infot saab Stuudiumi õppeinfosüsteemist ja/või klassijuhatajalt.

Link täiendavatele distantsõppe materjalidele

Из-за распространения коронавируса (на основании решения правительства ЭР) преподавание в помещениях школы временно приостановлено.
Учебная деятельность организована дистанционно.
Учебные материалы предоставляются ученикам на бумаге или в электронном виде по указанию учителя.
Необходимая информация может быть получена в системе Studium и/или у классного руководителя.

Ссылка на  дополнительные материалы дистанционного обучения

Meie kool

Ahtme Kool on riiklik õppeasutus intellektipuudega õpilastele. Selleks, et lapsi aidata, töötavad koolis eesti- ja venekeelse õppekeelega klassid. Õppetöö toimub “Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava järgi. Koolis viiakse läbi lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet.

Vajadusel koduõpe.

Kooli lõpetades saab laps põhikooli lõputunnistuse, kus on märge omandatud õppekava kohta.

Ahtme Koolil on õpilaskodu lastele, kus lapsel on võimalik elada esmaspäevast reedeni kogu õppeaasta jooksul. Koolivaheajadel ja nädalavahetustel on õpilaskodu suletud.

Ahtme Koolis on õpilastele avatud pikapäevarühmad, töötavad huviringid.

Kõikidele Ahtme Kooli õpilastele on lõunasöök tasuta, vajadusel korraldatakse ka tasuta hommikusöök ja oode.

Õpilaskodus pakutakse 4 korda päevas tasuta toitu.

Sõidukulud hüvitatakse.

Kooli võetakse vastu nõustamiskomisjoni otsuse põhjal lapsevanema avalduse alusel.

 

Meie kodulehekülg on: www.ahtmekool.ee 

Täiendavat infot saab tel. 33 66071   

Ahtme Kool asub aadressil Õpetajate 3, Kohtla-Järve,31021.