Olulised dokumendid

Pealkiri
Ahtme kooli arengukava 2024-2027 : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme Kooli hankeplaan 2023 eelaarveaastaks
AHTME KOOLI 2023.-24.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN
Ahtme Kooli teenuste osutamise tingimused ja kord
Ahtme kooli tegevuskava augusti kuus 2020 : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme Kooli töökorralduse reeglite uuendamine ja kinnitamine
Arenguvestluse korra uuendamine ja kinnitamine
Ahtme Kooli vastuvõtmise kord
Ahtme Kooli hankekord
Õppekavad
2009. majandusaasta aruanne : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme kooli 2011. tegevusaruanne : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme Kooli õppenõukogu reglement : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme kooli õppekorralduseeskiri : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme kooli töösisekorraeeskirjad : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Keelatud aine(te)/eseme(te) äravõtmise akt : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme kooli turvalise koolikeskkonna tagamise kord : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme Kooli õpilaskodu kodukord
Ahtme Kooli kodukord
Ahtme kooli õpilste tunnustamise kord : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme Kooli põhimäärus
Ahtme Kooli põhimäärus
Rahvusvahelistumise strateegia
Kehtestatud kooli hoolekogus 27.05.2014.a protokoll nr 5
Ahtme Kooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Ahtme kooli 2013 tegevusaruanne : Edasi lugemiseks on vaja registreeruda...
Ahtme kooli öpilaste vastuvötmise tingimused ja väljaarvamise kord
Ahtme Kooli hoolekogu
Ahtme kooli hoolekogu 2020 aasta tööplaan:
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.