AHTME KOOLI 2021.-22.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

Võetud vastu õppenõukogu koosolekul 31.08.2021.

AHTME KOOLI 2021.-22.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Kooli arengukavale vastavalt toimetulekuõppes lõpetajatele korraldada (lähtudes õpilaste individuaalsetest võimetest) eelkutse ettevalmistust.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessi korralik korraldamine erinevates variantides arvestades COVID-19 oht;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09., 14.00

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

06.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

10.09., 10.00

Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassiõpetajad

Õppeaasta algab kooli sünnipäevast

21.09.

Toilasse õppesõit L5.-7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

22.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

23.09., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Oktoober

     

Kuu jooksul

2021.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Aastainventuur on läbiviidud seadusandlusele vastavalt

11.10., 10.00

TEE klassi õpilastele õppeprogramm Kauksi Looduskeskuses

Klassiõpetaja

Õuesõpe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

13.10., 9.10

„Sügise värvid“ õppeprogramm Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses T7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

13.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

13.10., 15.00

Vanemate koosolek ZOOMis

Direktor

Vanemate üldkoosolek on läbiviidud seadusele vastavalt

20.10., 10.00

„Sügise värvid“ õppeprogrammis osalemine Kauksi Looduskeskuses L1.-2.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

25.10.

Tallinna Mustakivi lasteaia tüütajatele kooli ekskursioon

Direktor

 

28.10., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

25.-27.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.õppeperioodi kohta

Õpetajad, õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

25.-29.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

November

     

Novembri jooksul

2021.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

11.11., 10.00

Evakueerimisõppus õpilastele ja töötajatele

Direktor

Evakueerimisoskused on värskendatud õpilastele ja töötajatele

24.11.

IVKHK Sillamäe õppekoha külastamine 2021.-22.õppeaasta lõpetajatele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

24.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek:

 1. Tulekahjuõppuse kokkuvõte;
 2. Jooksvad küsimused.

Õppealajuhataja, direktor

Tulekahjuõppuse tulemused on arutatud; tegevusplaani uuendused on seletatud töötajatele

26.11., 13.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Detsember

     

02.12., 13.00

Narva-Jõesuu hooldekodu külastamine PCP-metoodika projekti osalejatele

Projektikorraldaja

Kooli projektid korraldatakse korralikult

09.12.

Loomingulise arengu keskuses Gagarin õppetund TP1.klassi õpetajatele

O.Sakharuk

Õppekava on täidetud korralikult

15.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2021.-22.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2021.-22.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

17.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

20.12., 11.00

INVARU toodete tutvustuskohtumine õpetajatele

Õppealajuhataja

Õpetajad on tutvustatud INVARU uute seadmetega

21.12.

Meistriklass kooli õpetajatele

N.Speževa

Õpetajad on tutvustatud tööõpetuse uute töövõtetega

22.12., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

27.-31.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

03.-07.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

12.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

27.01., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Veebruar

     

01.02.

2022.-23.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

16.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste liikumine.

Direktor

 

25.02., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

21.-25.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused kooli töötajatega

Direktor

 

09.03., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Direktor, õppealajuhataja

 

24.03., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused töötajate- ja õpilastega

Direktor, klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

13.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 2. Õpilase liikumine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

28.04., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

25.-29.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

04.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

18.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

26.05., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Juuni

     

08.06., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2022.-23.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2021.-22.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

13.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

14.-17.06.

2021.-2022.õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

 

Juuli

     
       

August

     

31.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2021.-22.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2022.-23.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 5275
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.