AHTME KOOLI 2021.-22.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

Võetud vastu õppenõukogu koosolekul 31.08.2021.

PRIORITEEDID:

 1. Kooli arengukavale vastavalt toimetulekuõppes lõpetajatele korraldada (lähtudes õpilaste individuaalsetest võimetest) eelkutse ettevalmistust.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessi korralik korraldamine erinevates variantides arvestades COVID-19 oht;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09., 14.00

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

06.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

10.09., 10.00

Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassiõpetajad

Õppeaasta algab kooli sünnipäevast

21.09.

Toilasse õppesõit L5.-7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

22.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

23.09., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Oktoober

     

Kuu jooksul

2021.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Aastainventuur on läbiviidud seadusandlusele vastavalt

11.10., 10.00

TEE klassi õpilastele õppeprogramm Kauksi Looduskeskuses

Klassiõpetaja

Õuesõpe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

13.10., 9.10

„Sügise värvid“ õppeprogramm Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses T7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

13.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

13.10., 15.00

Vanemate koosolek ZOOMis

Direktor

Vanemate üldkoosolek on läbiviidud seadusele vastavalt

20.10., 10.00

„Sügise värvid“ õppeprogrammis osalemine Kauksi Looduskeskuses L1.-2.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õuesõppe võimalused kasutatakse õppeprotsessis

25.10.

Tallinna Mustakivi lasteaia tüütajatele kooli ekskursioon

Direktor

 

28.10., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

25.-27.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.õppeperioodi kohta

Õpetajad, õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

25.-29.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

November

     

Novembri jooksul

2021.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

11.11., 10.00

Evakueerimisõppus õpilastele ja töötajatele

Direktor

Evakueerimisoskused on värskendatud õpilastele ja töötajatele

24.11.

IVKHK Sillamäe õppekoha külastamine 2021.-22.õppeaasta lõpetajatele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

24.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek:

 1. Tulekahjuõppuse kokkuvõte;
 2. Jooksvad küsimused.

Õppealajuhataja, direktor

Tulekahjuõppuse tulemused on arutatud; tegevusplaani uuendused on seletatud töötajatele

26.11., 13.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Detsember

     

02.12., 13.00

Narva-Jõesuu hooldekodu külastamine PCP-metoodika projekti osalejatele

Projektikorraldaja

Kooli projektid korraldatakse korralikult

09.12.

Loomingulise arengu keskuses Gagarin õppetund TP1.klassi õpetajatele

O.Sakharuk

Õppekava on täidetud korralikult

15.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2021.-22.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2021.-22.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

17.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

20.12., 11.00

INVARU toodete tutvustuskohtumine õpetajatele

Õppealajuhataja

Õpetajad on tutvustatud INVARU uute seadmetega

21.12.

Meistriklass kooli õpetajatele

N.Speževa

Õpetajad on tutvustatud tööõpetuse uute töövõtetega

22.12., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

27.-31.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

03.-07.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

12.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

27.01., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

Veebruar

     

01.02.

2022.-23.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

01.02.

Projekti raames osalejatele kooli ekskursioon

J.Maško, projekti osalejad

Kooli projektid teostatakse korralikult

02.02., 10.00

„Looduse talvine elu“ õppeprogrammis osalemine T7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

02.-03.02.

Projekti raames kohtumises osalemine (Narvas)

A.Leppik,

O.Sakharuk

Kooli projektide käigus õpetajad saavad uusi tööoskusi

14.02., 10.00

„Looduse talvine elu“ õppeprogrammis osalemine L1.-2.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

16.02., 10.00

„Looduse talvine elu“ õppeprogrammis osalemine TEE klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

16.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele

22.02., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

21.-25.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused kooli töötajatega

Direktor

 

07.03.

Kooli õppekava uuendamiseks ettepanekute esitamine

Õpetajad

Kooli õppekava on uuendatud õpilaste vajadustele vastavalt

08.03., 9.30

Seminar-koolitus individuaalse arengu jälgimise kaartide koostamise teemal

Direktor,

õppealajuhataja

Kooli individuaalse arengu jälgimise kaardid on kontrollitud järelevalve osakonna ettepanekutele vastavalt

08.03., 14.00

Riigikoolide direktorite korraline koosolek (elektrooniliselt)

Direktor

 

16.03., 14.00

Õpetajate korraline koosolek (elektrooniliselt)

Direktor, õppealajuhataja

 

20.-26.03.

Projekti teostamise käigus väljasõit Hispaania partneritele

Projektikorraldaja, A.Leppik, J.Maško, O.Sakharuk

Projekt on teostatud korralikult

29.03., 14.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

29.-31.03.

Poola partnerite projekti teostamiseks ettevalmistuskohtumine Ahtme Koolis

Projektikorraldaja,

direktor

M.Arhipova

Poola partnerite projektid teostatakse korralikult

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused töötajate- ja õpilastega

Direktor, klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

05.04.

Kooli hoolekogu korraline koosolek (elektrooniliselt)

Direktor

 

06.04., 13.00

„Autoriõigused ja sisulitsentsid“ teemal õpetajatele koolitus ZOOMis

J.Maško,

õpetajad

 

07.04., 13.00

„Sotsiaalmeedia“ teemal õpetajatele koolitus ZOOMis

J.Maško,

õpetajad

 

12.04.

Vahtra Loomekeskuses näituse külastamine L5.-7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

13.04., 10.00

„Aastate tegijad. Karu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargis L1.-2.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

13.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 2. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud;

Õpilastele on kinnitatud pikendatud õppeaega.

20.04., 10.00

„Aastate tegijad. Karu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargis T7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

28.04., 9.00

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

25.-29.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

03.05.

Loodusõpetuse õuesõppe tund: „Toruallikad: Ratva, Kose, Sanniku“ L5.-7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

03.05., 11.00

„Lapsehoidja roll lapse tervise toetamisel“ Kukruse meditsiini kooli konverentsil osalemine ZOOMis

Direktor

Töötajate täiendkoolituse võimalused on selgitatud

04.05.

„Aastate tegijad. Karu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargis T6.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

05.-06.05.

HERTA EESTI koolitus kooli töötajatele tugiteenuste korraldamise teemal

A.Leppik, J.Maško, V.Zimnitskaja, J.Pavlenko

Kooli töötajad tegelevad tugiteenuste korraldamisega

08.-14.05.

Poola partnerite projektidele vastavalt koostöö kooli õpilastele ning õpetajatele

Projektikorraldaja, kooli õpilased ja õpetajad

Kooli projektid teostatakse korralikult

11.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

12.05.

Kutsetund TP1.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Eelkutseõppe eesmärgid on saavutatud

17.05., 10.00

Sillamäe muuseumi külastamine L7.-9.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

18.05., 10.00

„Aastate tegijad. Karu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargis T7.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

17.-18.05.

Riigikoolide direktorite koosolekus osalemine Paides

Direktor

 

19.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

25.05., 10.00

Toila pargi külastamine TP1.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

26.05., 13.15

PCP-metoodika projekti korraldamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektid teostatakse korralikult

29.05.-05.06.

Projekti korraldamise käigus väljasõit Malta partnerite juurde

Projektikorraldaja,

projekti osalejad

Projekt on teostatud korralikult

30.05., 9.00

Eesti keele koolieksam

Lõpueksami komisjon

 

Juuni

     

01.06., 10.00

Kooli pidu lastekaitsepäeva puhul

Vabatahtlikud,

klassiõpetajad

 

02.06.

Narva linnuse õppeekskursioon L5.-9.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

03.06., 9.00

Matemaatika koolieksam

Eksamikomisjoni liikmed

 

07.06.

„Kas sa tead, mis Jõuluvana SUVEL teeb?“ programmis osalemine TEE ja T7.klassi õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

08.06., 9.00

Loodusõpetuse koolieksam

   

08.06.

Kooli ekskursioon Maardu Põhikooli töötajatele

Direktor

Kolleegidega koostööd toimub pidevalt

08.06., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. Õnnetusjuhtumi analüüsimine;
 1. 2022.-23.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

Töötajate instrueerimine Hädaolukorra tegevusplaanile vastavalt;

2022.-23.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

13.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

14.-15.06.

Seminarile väljasõit kooli õpetajatele

Projektikorraldaja

Õpetajad koos töötavad uute metoodikute kasutamiseks

14.-22.06.

2021.-2022.õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

 

Juuli

     
       

August

     

31.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2021.-22.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2022.-23.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õpilaste liikumine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 6133
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.